Magnesium kliché

Kliché Specialisten tillverkar hårda klichéer ur magnesium från så kallade magnesiumplåtar. Klichén etsas ut från magnesiumplåten med olika blandningar av olja och salpetersyra för att skapa olika djup i klichén för att användas till olika ändamål. Även om etsning tillhör det förflutna när det gäller tillverkning av kliché så är Kliché Specialisten det bästa och ledande företag som använder sig av denna gamla teknik.

Olika metoder att tillverka hård kliché

Det finns olika metoder att tillverka hård kliché, den äldre och den nya.  Med den gamla metoden etsar man ut klichén med en mix av olja och salpetersyra. Med den moderna metoden fräser man ut klichén ur plåten av en industrirobot. Att fräsa ut klichén med en industrirobot blir mer exakt än om du skulle etsa men detta är en så liten skillnad man inte kan se den med blotta ögat. Den största skillnaden är att det är mycket dyrare med den nya metoden pga. att maskinerna är dyrare i drift. För de flesta tryckerier, bokbinderier eller andra företag som använder sig av hård kliché är det bästa och billigaste alternativet en plåt som etsats.


Kliché produkter
Kliché Specialisten © 2011-2023