Kliché Specialistens bakgrund

Företaget Kliché Specialisten AB grundades hösten 1992 efter en uppdelning av företaget Valörkliché, som senare blev kallat Valör Repro, innan det försvann från marknaden. De tre nyblivna delägarna i Kliché Specialisten hade alla arbetat i den grafiska branschen en lång tid och påbörjade något som skall bli än till idag den största kliché tillverkaren i Sverige i sitt slag. Idag drivs och ägs företaget Kliché Specialisten AB av två delägare. En av dem är kvar sedan starten och den andre är son till en av de två grundarna som nu gått i pension.

Framtidsvision

Kliché Specialistens vision är att öka kundnätet utöver den kundkrets de har idag. På grund av sin ledande ställning i branschen har Kliché Specialisten idag de flesta stor kunderna, men pga uppkomsten av nya företag kan kundbasen öka. Nya företag har stor fördel i att vända sig till ett företag som Kliché Specialisten som inte bara har stor erfarenhet inom yrket men också den bästa kvaliteten.


Kliche Specialistens historia
Kliché Specialisten © 2011-2023