Stora och små företag

De målgrupper Kliché Specialisten riktar sig åt först och främst är tryckerier, bokbinderier och plastföretag. Det kan vara stora eller små företag från hela landet. På grund av Kliché Specialistens ledande ställning känner de flesta företag, som använder sig av magnesiumklichéer, till Kliché Specialisten. På grund av den kunskap och erfarenhet som finns hos klichéspecialisten erbjuds alltid en första klassig service, bra priser samt snabba leveranser.

Privatperson

I ytterst få fall har Kliché Specialisten utfört arbeten direkt till privatpersoner. Anledningen till detta är att en privatperson ej har de verktyg för att kunna använda sig av en magnesiumkliché. Kliché Specialisten avvisar aldrig en privatperson utan i de fall personen behöver hjälp vägleds denne i rätt riktning.


Målgrupp - Kliché Specialisten
Kliché Specialisten © 2011-2023